اخبار و رویدادها: کلنگ زنی احداث واحد خوابگاهی دانشجویان متاهل

کلنگ زنی احداث واحد خوابگاهی دانشجویان متاهل
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱- ۱۱:۴۸:۲۰

کلنگ زنی احداث واحد خوابگاهی دانشجویان متاهل

در حاشیه بازدید دکتر داداش پور از دانشگاه صنعتی شاهرود، کلنگ احداث یک واحد خوابگاه متاهلی در مجموعه پردیس مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود به زمین زده شد.

در حاشیه بازدید دکتر داداش پور از دانشگاه صنعتی شاهرود، کلنگ احداث یک واحد خوابگاه متاهلی در مجموعه پردیس مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حاشیه بازدید دکتر هاشم دادش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود، مراسم کلنگ زنی احداث یک واحد خوابگاه متاهلی در در مجموعه پردیس مهندسی و فناوریهای نوین برگزار شد.

 

ایشان در این مراسم با اشاره به تفاهم نامه همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی افزود: مقرر شده است که خوابگاههای متاهلی در قالب واحدهای دو طبقه و یا پنج طبقه در دانشگاههای کشور احداث شود. ایشان عملکرد دانشگاههای صنعتی اصفهان و رفسنجان را در این زمینه موفق ارزیابی کرد و گفت با الگوبرداری مناسب از این پروژه ها و استفاده از تجربیات و پشتیبانی اداره کل طرحهای عمرانی وزارت و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین، دانشگاه سعی کند با فازبندی احداث خوابگاه در چند مرحله، احداث پروژه های کوچک را مد نظر قرار دهد تا در فاصله کوتاه تری به بهره برداری برسد.

 

12345