اخبار و رويدادها: گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی خوابگاه متاهلی دانشجویی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی خوابگاه متاهلی دانشجویی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱- ۱۱:۴۸:۰۸مراسم کلنگ زنی خوابگاه متاهلی دانشجویی با حضور دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

12345