اخبار و رويدادها: گزارش تصویری دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان با تشکلات دانشجویی

گزارش تصویری دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان با تشکلات دانشجویی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱- ۱۱:۲۱:۲۱دیدار دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر علی دوست مدیر کل تربیت بدنی وزارت و جمعی از مدیران دانشگاه با تشکلات دانشجویی دانشگاه

12345