اخبار و رویدادها: اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401

اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401
دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱- ۱۱:۵۰:۴۴ 

12345