اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(29):برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی

اطلاعیه دانشجویی(29):برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱- ۱۰:۳۷:۲۴29


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #انتخابات مجدد شورای صنفی..2
12345