اخبار و رويدادها: انتصاب دکتر سید علی سینا به سرپرستی مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه

انتصاب دکتر سید علی سینا به سرپرستی مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱- ۱۳:۱۴:۳۰

انتصاب دکتر سید علی سینا به سرپرستی مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه

دکتر سید علی سینا عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان سرپرستی مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ایزدی فرد رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سید علی سینا را به عنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه منصوب کرد.

درقسمتی از حکم ایشان آمده است:

احتراماً؛ با عنایت به بند «الف» ماده «17» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی، بهداشت و سلامت دانشجویان دانشگاه منصوب می شوید تا وظایف و امور محوله را با هماهنگی و نظر معاون محترم دانشجویی به انجام رسانید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با تلاش، همدلی و همفكری با همكاران محترم آن حوزه در انجام نیكوی امور موفق و موید باشید و منشا خیر و خدمات شایسته واقع گردید. 

Binder1_Page_7


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتصاب سرپرست مدیریت دانشجویی...2
12345