اخبار و رویدادها: انتصاب دکتر قدمعلی باقریان به رئیس گروه نظارت و ارزیابی

انتصاب دکتر قدمعلی باقریان به رئیس گروه نظارت و ارزیابی
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱- ۱۳:۱۲:۴۵

انتصاب دکتر قدمعلی باقریان به رئیس گروه نظارت و ارزیابی

دکتر قدمعلی باقریان عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان رئیس گروه نظارت وارزیابی دانشگاه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ایزدی فرد رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر قدمعلی باقریان را به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی  دانشگاه منصوب کرد.

درقسمتی از حکم ایشان آمده است:

 احتراماً؛ با عنایت به بند «الف» ماده «17» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به  موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید. 

امید است با استعانت از خداوند متعال و با تلاش، همدلی و همفكری با معاونین، روسای دانشكده ها و مدیران ستادی در انجام نیكوی امور موفق و موید باشید و منشا خیر و خدمات شایسته واقع گردید. 

و ایشان همچنین طی حکمی از دکترمهدی ایرانمش در مدت تصدی ریاست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه تشكر و قدردانی نمود.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتصاب رئیس گروه نظارت وارزیابی...2
12345