اخبار و رویدادها: حضور دو عضو هیات علمی دانشکده در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401

حضور دو عضو هیات علمی دانشکده در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401
یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۳۶:۴۸

حضور دو عضو هیات علمی دانشکده در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401

دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، براساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)-1401؛ دکتر محمدحسین احمدی و دکتر اکبر ملکی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، برای چندمین سال متوالی در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرارگرفتند.

در مهر ماه 1401 فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیک(WOS ) توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) مورد تحلیل و پالایش قرار گرفت. در مرحله نخست از بین حدود 100 هزار پژوهشگر پراستناد یک درصد دنیا در پایگاه ESI با استفاده از روشهای پیشرفته و خودکار، حدود 1500 نام پژوهشگر ایرانی شناسایی شد. سپس کارشناسان پژوهشیISC طی فرایندی پیچیده و زمانبر پردازشهای مختلفی را جهت ابهامزدایی این فهرست و شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر پژوهشگر انجام دادند. در نتیجه، تعداد 840 پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ايران در حوزه های موضوعی مختلف شناسایی شدند.

دانشکده مهندسی مکانیک کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی به ویژه به این همکاران محترم تبریک گفته و تداوم کسب توفیقات علمی این اساتید بزرگوار را آرزومند است.

12345