اخبار و رويدادها: برای چندمین سال متوالی سه عضو هیات علمی دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401 قرار گرفتند.

برای چندمین سال متوالی سه عضو هیات علمی دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401 قرار گرفتند.
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱- ۱۴:۴۵:۱۳

برای چندمین سال متوالی سه عضو هیات علمی دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال 1401 قرار گرفتند.

دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و یک عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)-1401 در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، براساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)-1401؛ دکتر محمدحسین احمدی و دکتر اکبر ملکی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر ماشاءالله رضا کاظمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد این دانشگاه، برای چندمین سال متوالی در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرارگرفتند. همچنین دکتر محمود فرزانه گرد از اعضای هیات علمی سابق دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه نیز در جمع دانشمندان یک درصد برتر سال 1401 قرار گرفته است.

یکی از مهمترین ماموریتهای موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، فراهم آوردن امکان شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر و نخبه است. در این راستا فهرستی از آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد دنیا ارائه شده است. فهرستی از پژوهشگران پراستتناد در 22 حوزه موضوعی علوم در پایگاه شاخص های اساسی علم(ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیک(WOS) در بازه زمانی 10 ساله می باشد. به این ترتیب که پژوهشگران در هر رشته برحسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر براساس حدود آستانه استنادی ESI به عنوان نخبگان علمی درنظر گرفته می شوند. بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته اند براساس فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ده سال اخیر به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا قرار می گیرند

.

در مهر ماه 1401 فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیک(WOS ) توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) مورد تحلیل و پالایش قرار گرفت. در مرحله نخست از بین حدود 100 هزار پژوهشگر پراستناد یک درصد دنیا در پایگاه ESI با استفاده از روشهای پیشرفته و خودکار، حدود 1500 نام پژوهشگر ایرانی شناسایی شد. سپس کارشناسان پژوهشیISC طی فرایندی پیچیده و زمانبر پردازشهای مختلفی را جهت ابهامزدایی این فهرست و شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر پژوهشگر انجام دادند. در نتیجه، تعداد 840 پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ايران در حوزه های موضوعی مختلف شناسایی شدند.

روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را جامعه دانشگاهی به ویژه به این همکاران محترم تبریک گفته و تداوم کسب توفیقات علمی این اساتید بزرگوار را آرزومند است.


کلمات کلیدی: #دانشمندان یک درصد #احمدی #ملکی #رضاکاظمی #فرزانه گرد #ISC
12345