اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(27): برگزاری مسابقه کتابخوانی برای تمام ورودی ها

اطلاعیه دانشجویی(27): برگزاری مسابقه کتابخوانی برای تمام ورودی ها
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۳۱:۴۲

اطلاعیه دانشجویی(27): برگزاری مسابقه کتابخوانی برای تمام ورودی ها

با توجه به استقبال بی نظیر دانشجویان مسابقه کتابخوانی ترگل برای تمام ورودی ها برگزار می گردد.

27


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #مسابقه کتابخوانی ترگل #تمام ورودی ها..2
12345