اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(26): برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی فجر

اطلاعیه دانشجویی(26): برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی فجر
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۲۷:۰۶26


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #فوق برنامه ورزشی سالن فجر...2
12345