اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(25): برنامه دانشجویی و فوق برنامه مجموعه ورزشی آزادی

اطلاعیه دانشجویی(25): برنامه دانشجویی و فوق برنامه مجموعه ورزشی آزادی
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۲۰:۳۰25


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #فوق برنامه ورزشی #سالن آزادی...2
12345