اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(23): برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی انقلاب

اطلاعیه دانشجویی(23): برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی انقلاب
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۰۹:۵۴23


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #برنامه ورزشی دانشجویان...2
12345