اخبار و رويدادها: اطلاع رساني در خصوص جذب نيروي امريه توسط اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان سمنان

اطلاع رساني در خصوص جذب نيروي امريه توسط اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان سمنان
شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱- ۰۸:۳۳:۰۶12345