اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(19): برگزاری مسابقه کتابخوانی ترگل (ویژه دانشجویان دختر)

اطلاعیه دانشجویی(19): برگزاری مسابقه کتابخوانی ترگل (ویژه دانشجویان دختر)
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱- ۰۹:۴۹:۱۲19


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #مسابقه #کتابخوانی...2
12345