اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(18): انتخابات شورای صنفی

اطلاعیه دانشجویی(18): انتخابات شورای صنفی
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱- ۰۸:۴۴:۱۸اطلاعیه-شماره-18-1اطلاعیه-شماره-18-2اطلاعیه-شماره-18-3


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتخابات #شورای صنفی...2
12345