اخبار و رويدادها: گزارش تصویری نخستین مدرسه تابستانه فیزیک تابستان 1401 دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری نخستین مدرسه تابستانه فیزیک تابستان 1401 دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱- ۰۸:۱۸:۳۹12345