اخبار و رويدادها: معرفی مشاورین علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

معرفی مشاورین علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱- ۱۲:۳۴:۳۳با سلام

 باطلاع دانشجویان دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی میرساند ، آقای دکتر دانیال منصفی پراپری و آقای دکتر ابوالفضل دهقان منگابادی ،به ترتیب بعنوان مشاور انجمن علمی دانشجویی رشته های مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی منصوب گردیدند.

بدینوسیله برای این اساتید محترم و دانشجویان گرامی فعال در انجمن های علمی  دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی آرزوی موفقیت می نماید.

12345