اخبار و رویدادها: برنامه نهايی فعاليت های ورزشی پسران و دختران نيمسال اول 1401-1402

برنامه نهايی فعاليت های ورزشی پسران و دختران نيمسال اول 1401-1402
دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱- ۰۹:۱۷:۴۱مکـان-برگـزاری2مکـان-برگـزاری


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برنامه فعالیت ورزشیدانشجویان...2
12345