اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(22): برگزاری انتخابات شورای صنفی دوردوم

اطلاعیه دانشجویی(22): برگزاری انتخابات شورای صنفی دوردوم
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۰۳:۳۰22


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتخابات مجدد #شورای صنفی...2
12345