اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(21): نحوه و زمان پاسخ دهیبه سوالات مسابقه ترگل (ویژه دانشجویان دختر)

اطلاعیه دانشجویی(21): نحوه و زمان پاسخ دهیبه سوالات مسابقه ترگل (ویژه دانشجویان دختر)
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱- ۰۹:۵۵:۳۹21


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #زمان پاسخ دهی #مسابقه ترگل...2
12345