اخبار و رویدادها: نحوه ورود و خروج به دانشگاه از روز شنبه 30 مهر ماه

نحوه ورود و خروج به دانشگاه از روز شنبه 30 مهر ماه
پنج شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱- ۱۱:۵۸:۱۳قابل توجه كليه كاركنان گرامي دانشگاه

با سلام

احتراما؛ با توجه به حجم تردد روزانه براي ورود به دانشگاه از روز شنبه مورخ 30 مهر ماه 1401 و به منظور جلوگيري از ترافيك در ورودي دروازه  اصلي دانشگاه؛ مقرر شده است كه ورود كليه خودروهاي همكاران از درب غربي (جنب بانك تجارت و روبروي مسجد دانشگاه) و خروج  از دروازه اصلي دانشگاه صورت گيرد. به منظور درج ساعت ورود؛ همكاران محترم مي توانند از دستگاه ساعت زني كنار آژانس تلفني (گوش به زنگ) يا دستگاه نصب شده در طبقه همكف ساختمان مركزي استفاده فرمايند. 

12345