اخبار و رویدادها: برنامه تشكيل بعضی از كلاس های دانشكده كشاورزی در پرديس مركزی دانشگاه

برنامه تشكيل بعضی از كلاس های دانشكده كشاورزی در پرديس مركزی دانشگاه
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱- ۱۴:۲۶:۰۱برنامه-کلاس-های-دانشکده-کشاورزی-در-پردیس-مرکزی-(1)-1

برنامه-کلاس-های-دانشکده-کشاورزی-در-پردیس-مرکزی-(1)-2

برنامه-کلاس-های-دانشکده-کشاورزی-در-پردیس-مرکزی-(1)-3

برنامه-کلاس-های-دانشکده-کشاورزی-در-پردیس-مرکزی-(1)-4


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برنامه کلاسی #دانشکده کشاورزی #پردیس مرکزی...2
12345