اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(2): تحويل مدارك ثبت نام دانشجويان ورودی 1401

اطلاعیه آموزشی(2): تحويل مدارك ثبت نام دانشجويان ورودی 1401
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱- ۱۴:۲۳:۴۰اطلاعیه-شماره-2


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تحویل مدارک #دانشجویان کارشناسی...2
12345