اخبار و رویدادها: رتبه دانشگاه صنعتی شاهرود در دو حوزه مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2022

رتبه دانشگاه صنعتی شاهرود در دو حوزه مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2022
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱- ۰۸:۰۸:۰۸

 رتبه دانشگاه صنعتی شاهرود در دو حوزه مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2022

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۲ میلادی برای ششمین سال متوالی، رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده که بر اساس آن دانشگاه صنعتی شاهرود در این رتبه بندی حضور دارد.

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۲ میلادی برای ششمین سال متوالی، رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده است. این رتبه بندی در سال ۲۰۲۲ در ۵۴ رشته در قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم طبیعی (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از بین ۵۰۰۰ دانشگاه مورد بررسی از ۹۶ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه‌بندی قرار گرفتند. از ایران نیز 34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند که یکی از آن ها دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.

در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای، در ۲۲ رشته حوزه مهندسی رتبه‌بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک با ۱۶ دانشگاه، پر تعدادترین دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌های موضوعی شناخته شده است.

در رشته مهندسی مکانیک تعداد ۱۶ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (۷۶-۱۰۰)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، فردوسی مشهد، بین‌المللی امام خمینی و تبریز (۱۵۱-۲۰۰)، علم و صنعت ایران، صنعتی شاهرود، تربیت مدرس، کاشان (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، گیلان و ارومیه (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل، دانشگاه تهران (۱۵۱-۲۰۰) فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس (۲۰۱-۳۰۰)، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود و دانشگاه تبریز (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

 

 خلاصه اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه مهندسی مکانیک رتبه 201-300 و در حوزه علوم و مهندسی انرژی رتبه 301-400 را کسب کرده است. این موفقیت ارزشمند را به تمامی ارکان دانشگاه بویژه همکاران محترم دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک تبریک عرض می نماییم.

 

12345