اخبار و رویدادها: برگزاری بيست و پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین

برگزاری بيست و پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱- ۲۰:۵۰:۲۳بيست و پنجمين همايش ملي انجمن زمين شناسي ايران 5 و 6  بهمن 1401 در دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد

مهلت ارسال اصل مقالات : اول دیماه 1401 (تمدید تا 15 دیماه)
زمان برگزاری کنفرانس : 5 و 6 بهمن 1401
اعلام نتایج داوری : 20 دیماه 1401

آدرس سايت همايش: https://gsi25.shahroodut.ac.ir

12345