اخبار و رویدادها: 'گزارش تصویری مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود تحصيلات تكميلی سال 1401

'گزارش تصویری مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود تحصيلات تكميلی سال 1401
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱- ۱۲:۱۶:۵۲مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود (تحصيلات تكميلي) بطور هماهنگ در روز دوشنبه 18 مهرماه جاری از ساعت 10 صبح در محل دانشكده های مربوطه برگزار گردید.

12345