اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی: جلسه دوم توجيهی آزمون زبان دانشگاه ((دانشجويان دكتری )

اطلاعیه آموزشی: جلسه دوم توجيهی آزمون زبان دانشگاه ((دانشجويان دكتری )
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱- ۱۳:۴۹:۰۷etelaieh2


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دومین جلسه #توجیه آزمون زبان #دانشجویان دکتری...2
12345