اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(2): قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی آزمون سراسری 1402-1401

اطلاعیه آموزشی(2): قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی آزمون سراسری 1402-1401
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱- ۱۲:۲۳:۳۰ قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی آزمون سراسری 1402-1401لطفا جهت ثبت نام به اطلاعیه شماره یک- اصلاحیه مراجعه نمایید.

 

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ثبت نام #دانشجویان کارشناسی...2
12345