اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(5):برنامه سرويس های دانشجويی مربوط به نيمسال اول 1402-1401

اطلاعیه دانشجویی(5):برنامه سرويس های دانشجويی مربوط به نيمسال اول 1402-1401
یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱- ۰۸:۵۵:۵۸



6-1401-07-09-اتوبوسها-1

6-1401-07-09-اتوبوسها-26-1401-07-09-اتوبوسها-3


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #سرویس دانشجویی...2
12345