اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱- ۰۹:۰۰:۲۰

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود

مهرنوش هدایتی دانشجوی دكتری رشته ریاضی کاربردی با كسب درجه عالی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرنوش هدایتی دانشجوی دكتری ریاضی کاربردی این دانشگاه در روز  یکشنبه  مورخ 30/6/1401 سال جاری از رساله خود تحت عنوان " راهکارهایی شبه طیفی برای حل رده ای از مسائل کنترل بهینه تأخیری با کاربرد در سرطان خون " به راهنمایی آقایان دکتر حجت احسنی طهرانی دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی استاد و عضو هیأت گروه ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شیراز دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر سهراب عفتی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد که بصورت مجازی شرکت کردند و آقایان دکتر علیرضا ناظمی و دکتر مهدی قوتمند از اعضای هیـأت علمی گروه ریاضی کاربردی دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله یک مدل کنترلی تاخیری برای درمان نگهدارنده بیماری لوکمی لنفوبلاستیک حاد ارایه شده است که هدف آن بهینه کردن دوز داروی مصرفی در طی درمان نگهدارنده است. برای حل مدل از یک روش شبه‌طیفی استفاده شده است. موضوع کاربردی بررسی شده در این رساله برای نخستین بار در کشور مطرح شده است.


لازم به ذكر است 4 مقالهISI    (که 2 مقاله آن در مجلات معتبر به چاپ رسیده و 2 مقاله دیگر در دست بررسی می باشد) و 4 مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دفاع رساله #ریاضی کاربردی...2
12345