اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(4): ثبت نام خوابگاه ورودی های جديد، سنواتی ها و شبانه ها

اطلاعیه دانشجویی(4): ثبت نام خوابگاه ورودی های جديد، سنواتی ها و شبانه ها
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱- ۰۹:۴۶:۵۶4-1401-07-01-ثبت-نام-خوابگاه-جدید-سنواتی-شبانه


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ثبت نام خوابگاه #ورودی ها...2
12345