اخبار و رویدادها: انتصاب دکتر محمد حسین احمدی به سرپرستی گروه همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه

انتصاب دکتر محمد حسین احمدی به سرپرستی گروه همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱- ۱۳:۰۵:۴۵

انتصاب دکتر  محمد حسین احمدی به  سرپرستی گروه همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه

دکتر محمد حسین احمدی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود به سرپرستی گروه همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ایزدی فرد رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد حسین احمدی را به  سرپرستی گروه همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب کرد.

درقسمتی از حکم ایشان آمده است:

احتراماً؛ با عنایت به بند «الف» ماده «17» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كشور مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست گروه همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب می شوید تا امور محوله را مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و با نظر اینجانب به انجام رسانید. 

 امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همكاران محترم دانشگاهی و با همفكری و همكاری معاونین، مدیران ستادی و روسای دانشكده ها، زمینه ارتقای همكاری های علمی و بین المللی دانشگاه را فراهم نموده و منشا خیر و خدمات شایسته واقع گردید.

 ایشان همچنین طی حکمی از دکتر محود نوروزی در مدت تصدی رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تشكر و قدردانی نمود.

12345