اخبار و رویدادها: گزارش تصویری از جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود (1401)

گزارش تصویری از جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود (1401)
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱- ۱۰:۵۰:۲۳12345