اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(1): قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی

اطلاعیه آموزشی(1): قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱- ۱۱:۳۴:۴۰اطلاعیه آموزشی(176):قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 مقطع كارشناسی

 اطلاعیه شماره 1 (اصلاحیه) نحوه ثبت¬نام پذیرفته¬شدگان کارشناسی (با آزمون و بدون آزمون) سال تحصیلی 1402-1401

پیوست اطلاعیه شماره 1 (آموزشي ):راهنماي ثبت نام غیرحضوری(اینترنتی) پذيرفته¬شدگان كارشناسي (بدون آزمون و با آزمون) سال 1401 تاریخ ثبت نام غیرحضوری: از تاريخ 1401/07/02 لغایت1401/07/08

راهنماي درخواست معافيت تحصيلي اطلاعيه پذيرفته شدگان كنكور سراسری كارشناسی 1402-1401

--------------------------------------------

فرم هاي  آموزشي  مربوط به ثبت نام  پذيرفته شدگان كنكور سراسري1402-1401(خيلي مهم )

فرم شماره :1 فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيلان دانشگاه هاوموسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور و دانشجويان فعلی و انصرافی دانشگاهاو موسسات آموزشی عالی كشور

 

 فرم شماره:4 فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه 1،رزمندگان و ايثارگران ،برای همه رشته ها در آزمون سراسری

 

فرم شماره :5 فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلی (به غير از رشته های گروه آموزشی پزشكی )سهميه مناطق 2و3درآزمون سراسری 

 

فرم شماره :7 فرم اخذ تعهد ازپذيرفته شدگان تناقض معدل كتبی نهايی ديپلمه های دوره نظری و معدل كل مربوط به ديپلمه های فنی و حرفه ای و كار دانش در آزمون سراسری (رشته های تحصيلی پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلی -بدون آزمون )


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ثبت نام #کارشناسی...2
12345