اخبار و رویدادها: رويداد حل مساله پوشش‌هاي آكوستيكي با خصوصيت كمترين جذب آب در صنايع دريايي

رويداد حل مساله پوشش‌هاي آكوستيكي با خصوصيت كمترين جذب آب در صنايع دريايي
چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱- ۱۱:۵۳:۲۴

رويداد حل مساله پوشش‌هاي آكوستيكي با خصوصيت كمترين جذب آب در صنايع دريايي

رويداد "حل مساله پوشش‌هاي آكوستيكي با خصوصيت كمترين جذب آب در صنايع دريايي

رويداد

12345