اخبار و رويدادها: اطلاعیه 1 و 2 در سال 1401-1402 - ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان جدید و قدیم (روزانه)

اطلاعیه 1 و 2 در سال 1401-1402 - ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان جدید و قدیم (روزانه)
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱- ۲۰:۵۲:۵۴اطلاعيه شماره (1)

اطلاعیه شماره (1 ) ثبت نام اینترنتی دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی در حوزه دانشجویی

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعيه شماره (2)

اطلاعیه شماره (2 ) انتخاب اتاق خوابگاه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12345