اخبار و رويدادها: اطلاعيه دانشجويي(1) انتخاب اتاق خوابگاه هاي ملكي و خوابگاه دانشجويان جديدالورود دكتري و كارشناسي ارشد 1401

اطلاعيه دانشجويي(1) انتخاب اتاق خوابگاه هاي ملكي و خوابگاه دانشجويان جديدالورود دكتري و كارشناسي ارشد 1401
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱- ۰۸:۴۳:۰۵

اطلاعيه دانشجويي(1) انتخاب اتاق خوابگاه هاي ملكي و خوابگاه دانشجويان جديدالورود دكتري و كارشناسي ارشد 1401

اطلاعيه انتخاب اتاق خوابگاه هاي ملكي و اطلاعيه خوابگاه دانشجويان جديدالورود دكتري و كارشناسي ارشد 1401

اطلاعيه شماره (1)

اطلاعیه شماره (1 ) ثبت نام اینترنتی دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی در حوزه دانشجویی

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعيه شماره (2)

اطلاعیه شماره (2 ) انتخاب اتاق خوابگاه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12345