اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشي (176) تحصیلات تکمیلی در خصوص انتخاب واحد نیم سال دوم 1400 دانشجویان کمیسیون 139 استانی

اطلاعیه آموزشي (176) تحصیلات تکمیلی در خصوص انتخاب واحد نیم سال دوم 1400 دانشجویان کمیسیون 139 استانی
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱- ۰۸:۲۷:۰۰اطلاعیه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص انتخاب واحد نیم سال دوم 1400 دانشجویان کمیسیون 139 استانی