اخبار و رویدادها: انتصاب رئیس دانشكده مهندسی معماري و شهرسازي دانشگاه

انتصاب رئیس دانشكده مهندسی معماري و شهرسازي دانشگاه
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱- ۲۱:۴۲:۳۶

انتصاب رئیس دانشكده مهندسی معماري و شهرسازي  دانشگاه

دكترمرتضی ایزدی فرد سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود طی حكمی دكتر مسعود طاهری شهرآئيني را به سمت ریاست دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي این دانشگاه منصوب كرد.

انتصاب رئیس دانشكده مهندسی معماري و شهرسازي دانشگاه

دكترمرتضی ایزدی فرد سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود طی حكمی دكتر مسعود طاهری شهرآئيني را به سمت ریاست دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي این دانشگاه منصوب كرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دكترمرتضی ایزدی فرد سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود طی حكمی دكتر مسعود طاهری شهرآئيني را به سمت ریاست دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي این دانشگاه منصوب كرد. در بخشی از این حكم آمده است:

« احتراماً؛ با عنايت به بند «10-هـ» ماده «4» آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب جلسه 684 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به تجربیات ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي دانشگاه منصوب مي شويد تا وظايف و امور محوله را براساس آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و با هماهنگي معاونين و مديران محترم ستادي به انجام رسانيد.»

 

گفتنی است پیش از این دکتر اميرمحسن نيكزاد این مسئولیت را بر عهده داشت که دکتر مرتضي ايزدي فرد ضمن قبول استعفا، مراتب تقدیر و تشکر خود را از خدمات صادقانه و زحمات ارزنده وی در مدت تصدی ریاست دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي اعلام نمود .

12345