اخبار و رويدادها: گزارش تصویری معارفه معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری معارفه معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱- ۰۹:۰۹:۱۲12345