اخبار و رویدادها: انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان سرآمد علمی جوان

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان سرآمد علمی جوان
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱- ۱۴:۲۴:۴۲

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان سرآمد علمی جوان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، از سوي فدراسيون سرآمدان علمي ايران به عنوان سرآمد علمي جوان كشور در سال جاری انتخاب شد.

به گزارش روبط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود،دکتر سيد علي حسيني منصوري، عضو هيات علمي گروه فيزيك پلاسما و ذرات بنيادي دانشكده فيزيك و مهندسي هسته اي این دانشگاه، از سوي فدراسيون سرآمدان علمي ايران به عنوان يكي از سرآمدان علمي جوان كشور در سال یک هزار و401 معرفی شد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی کشور به مرجعیت علمی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال 1394 راه اندازی کرده است.

شناسايي و انتخاب محققان معتبر، متعهد و پيشرو تحت عنوان سرآمدان علمي و حمايت از آنها  از مهم ترین اقدامات این فدراسیون بوده که در این فرایند سالانه یکصد نفربه عنوان سرآمد علمی معرفی می شوند.

به سرآمدان علمی حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می شود.

لازم به ذکر است پیش از این نیز دکتر مهدي انصاري راد، عضو هيات علمي گروه فيزيك ماده چگال و نانوفيزيك دانشكده فيزيك و مهندسي هسته اي دانشگاه صنعتي شاهرود، به عنوان يكي از سرآمدان علمي كشور انتخاب شده بود.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #کسب عنوان #سرآمد علمی جوان...2
12345