اخبار و رويدادها: گزارش تصویری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

گزارش تصویری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱- ۱۴:۴۰:۴۴12345