اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(72): آدرس کانال اطلاع رسانی معاونت دانشجویی در پیام رسان سروش

اطلاعیه دانشجویی(72): آدرس کانال اطلاع رسانی معاونت دانشجویی در پیام رسان سروش
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱- ۱۱:۲۷:۴۰72-14010523-Channel-2


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاع رسانی #پیام رسان سروش...2
12345