اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(71): دریافت اموال دانشجویان از انبارهای دانشجویی

اطلاعیه دانشجویی(71): دریافت اموال دانشجویان از انبارهای دانشجویی
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱- ۱۱:۲۵:۲۸71-14010522-Amval-Daneshjoo


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اموال دانشجویی #خوابگاه...2
12345