اخبار و رويدادها: اطلاعیه 73 - تخصیص خوابگاه (یادآوری)

اطلاعیه 73 - تخصیص خوابگاه (یادآوری)
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱- ۱۶:۲۲:۰۳اولویت بندی تخصیص خوابگاه

تخصیص خوابگاه

اطلاعیه 73

نظر به اینکه برخی خوابگاههای استیجاری و خودگردان دانشگاه، به درخواست مالکان، از اختیار دانشگاه خارج شده است؛ در سال آینده با محدودیتهایی در تخصیص خوابگاه روبرو هستیم. لذا تخصیص خوابگاه بر اساس اولویت‌بندی زیر صورت خواهد گرفت:

  •        اولویت اول: دانشجویان روزانه‌ در سنوات مجاز (کارشناسی تا ترم 8، ارشد تا ترم 4، دکترا تا ترم 8)

        اولویت دوم: دانشجویان روزانه در سنوات غیر مجاز تا سقف یک سال (کارشناسی تا ترم 10، ارشد تا ترم 6، دکترا تا ترم 10)

        اولویت سوم: دانشجویان شبانه در سنوات مجاز

        اولویت چهارم: سایر دانشجویان

لازم به ذکر است اسامی اولویتهای اول قبلا طی اطلاعیه شماره 69 اطلاع رسانی شده است. برنامه ریزی برای سایر اولویتها پس از ثبت نام ورودیهای جدید و در صورت وجود ظرفیت خالی انجام خواهد شد. نکته دیگر اینکه سنوات مجاز از ترم ورود دانشجو محاسبه شده و مرخصیهای تحصیلی جزء سنوات رفاهی لحاظ می شود.

 معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

splus.ir/st_sut

12345