اخبار و رویدادها: اطلاعیه 71 تحویل گرفتن اموال دانشجو

اطلاعیه 71 تحویل گرفتن اموال دانشجو
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱- ۱۶:۱۷:۱۲آخرین تاریخ 30 مهر ماه 1401

دریافت اموال

12345