اخبار و رویدادها: پذیرش دانشجو در رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شاهرود

پذیرش دانشجو در رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شاهرود
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱- ۱۸:۰۵:۵۳12345