اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتري رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی ،دانشگاه صنعتي شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دكتري رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی ،دانشگاه صنعتي شاهرود
پنج شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱- ۰۰:۳۵:۴۹

دفاع از رساله  دانشجوی دكتري  رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی ،دانشگاه صنعتي شاهرود

کیوان خیّر دانشجوي دكتري رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی با كسب درجه عالي از رساله دكتري خود دفاع نمود

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، آقای کیوان خیّر، دانشجوی دكتری مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی، روز پنجشنبه 30 تیر ماه سال ۱۴۰۱ از رساله دکتری خود با عنوان "تلفیق نشانگرهای لرزه ای با هدف آشکارسازی ساختارهای زیرسطحی با رویکرد ترکیب اطلاعات" در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دفاع نمود.

در اين رساله به بررسی روش های ترکیب اطلاعات در جهت ترکیب نشانگرهای لرزه ای با هدف شناسایی رویدادهای زیرسطحی نظیر گنبد نمکی، کانال مدفون و گسل پرداخته شد. از چهار روش میانگین گیری وزنی مرتب، تابع لجستیک، نقشه شباهت و گراف به عنوان روش های ترکیب اطلاعات بدون سرپرست جهت ترکیب نشانگرهای لرزه ای استفاده شد که حاصل آن شناسایی رویدادهای زمین شناسی نامبرده بدون نیاز به داده آموزشی و دخالت مفسر است.

 

این رساله با راهنمایی دكتر امین روشندل کاهو و دکتر مهرداد سلیمانی منفرد و مشاوره دكتر بهزاد تخم چی و دکتر کاوه کاووسی انجام شد که حاصل آن چاپ ۵ مقاله ISI بین المللی در مجلات با رتبه بالا بود. ۳ مقاله دیگر مستخرج از این رساله نیز در حال داوری است.

در نهایت پس از ارزیابی داوران، آقایان دكتر محمد رداد و دکتر علیرضا احمدی فرد از دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر محمد علی ریاحی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، آقای کیوان خیر با کسب درجه عالی حائز شرایط دریافت درجه دکتری شناخته شد

12345