اخبار و رویدادها: تاریخ تعطیلات مرداد ماه دانشگاه

تاریخ تعطیلات مرداد ماه دانشگاه
یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱- ۱۳:۴۳:۳۹قابل توجه مراجعین گرامی؛
پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در بازه ۱۴۰۱/۵/۱ لغایت ۱۴۰۱/۵/۲۸ تعطیل می باشد.
اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345